Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1991, Trường Mầm non Măng Non đã khẳng định thương hiệu tại huyện Hiệp Đức và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Măng Non tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.